Wij zijn blij u te verwelkomen voor behandelingen en het aanleveren van reparaties maar voor uw en onze gezondheid hebben wij een aangepaste werkwijze. Wij verzoeken u onderstaande goed door te lezen.

 

Wij verzoeken u ALLEEN naar de praktijk te komen. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u hierover van te voren telefonisch contact met ons over op te nemen.

 

De praktijk is alleen geopend op afspraak. Komt u a.u.b. niet onaangekondigd bij ons binnen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk bij ons in de praktijk aanwezig zijn. Wij verzoeken u voor afspraken en reparaties van te voren te bellen.

 

Wij zullen geen handen schudden.

  

Komt u niet te vroeg; maximaal 5 minuten voor uw afspraak.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt

te zijn, zullen wij u voordat u behandeld wordt vragen uw handen  te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.

 

Het toilet is gesloten voor gebruik en onze watercooler is afgesloten.

  

Als u op één van de onderstaande vragen met "ja" antwoordt, dan verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,

  hoesten,keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie?

 

 

Ook als u hooikoorts heeft, verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

  

 In de wachtruimte, bij de balie als ook in de behandelkamer verzoeken wij u

 1.5 meter afstand te houden