Wij zijn geopend voor de reguliere behandelingen. Tevens kunt u de reparaties van uw gebitsprotheses ook aanleveren.

 

Echter zijn wij open onder een aantal strikte voorwaarden en werken wij volgens de Richtlijnen Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken als ook volgens de leidraad mondzorg Corona. Tevens hebben wij aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen.

Leest u onderstaande goed door.

 

De praktijk is alleen geopend op afspraak. Komt u a.u.b. niet onaangekondigd bij ons binnen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk bij ons in de praktijk aanwezig zijn. Wij verzoeken u voor afspraken en reparaties van te voren te bellen en ALLEEN naar de praktijk te komen.

  

Het beleid dat we volgen is dat er alleen mensen in de praktijk toegelaten worden waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de onderstaande vragen met "ja" antwoordt, dan verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,

  hoesten,keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking?  

 

Ook als u hooikoorts heeft, verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt

te zijn, zullen wij u voordat u behandeld wordt vragen uw handen  te desinfecteren met de aanwezige handalcohol. Het toilet is gesloten voor gebruik en onze watercooler is afgesloten.

 

In de wachtruimte, bij de balie als ook in de behandelkamer verzoeken wij u

 1.5 meter afstand te houden

 

 Tevens hebben wij nog de volgende extra maatregelen genomen:

Wij zullen geen handen schudden

kom niet te vroeg; maximaal 5 minuten voor uw afspraak

Volg de aanwijzingen van ons personeel op  

Kom alleen naar uw afspraak. Komt u met meerdere personen, dan worden deze

geacht buiten te wachten

 Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk