Wij zijn blij u te verwelkomen voor behandelingen en het aanleveren van reparaties maar voor uw en onze gezondheid hebben wij een aangepaste werkwijze. Wij verzoeken u onderstaande goed door te lezen.

 

Belt u ons voor een afspraak of reparatie. Komt u a.u.b. niet onaangekondigd bij ons binnen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk bij ons in de praktijk aanwezig zijn. 

 

Wij zullen geen handen schudden.

  

Komt u niet te vroeg; maximaal 5 minuten voor uw afspraak.

 

Wij zullen u vóór de behandeling vragen uw handen  te desinfecteren met de aanwezige handalcohol.

 

Het toilet is gesloten voor gebruik.

 

Als u op één van de onderstaande vragen met "ja" antwoordt, dan verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

 

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

 Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen,

  hoesten,keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen? 

• Bent u in thuisisolatie?

 

 Ook als u hooikoorts heeft, verzoeken wij u de afspraak te verzetten.

  

 In de wachtruimte en bij de balie verzoeken wij u

 1.5 meter afstand te houden